Структура тексту контракту

1. Загальні положення.

2. Обов’язки сторін, де зазначаються:

– основні характеристики роботи, яку виконуватиме працівник, та вимоги до рівня й терміну її виконання, дотримання правил охорони праці;

– зобов’язання підприємства щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, організації підвищення рівня кваліфікації працівника. Окремим пунктом може бути передбачено додаткові пільги, компенсації, якщо умови роботи шкідливі.

3. Робочий час, де визначено умови роботи (неповний робочий день, погодинна робота, неповний робочий тиждень тощо). Може наводитися конкретний графік роботи на певний термін.

4. Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника, де зазначаються:

– посадовий оклад (тарифна ставка) за певний період;

– надбавка та інші виплати;

– компенсація в разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок;

– щорічна оплачувана відпустка (кількість робочих днів): основна та додаткова. Може вказуватися матеріальна допомога до щорічної відпустки;

– додаткові пільги, гарантії, компенсації.

5. Відповідальність сторін, вирішення суперечок, де зазначається:

– яку відповідальність несуть сторони в разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків;

– порядок вирішення суперечок відповідно до чинного законодавства.

6. Зміни, припинення та розірвання контракту, де зазначається:

– як можуть вноситися зміни та доповнення до контракту;

– дострокове розірвання контракту;

– припинення дії контракту.

7. Термін дії та інші умови контракту. Контракт може бути укладено на термін до 5 років, але не менше ніж на 1 рік.

Різниця між трудовим договором і контрактом

Фахівці з проблем діловодства визначають таку різницю між контрактом і трудовим договором:

– Контракт укладають тільки на певний термін, а трудовий договір як на період виконання певної роботи, так і на невизначений термін.

– У контракті, на відміну від трудового договору, можуть визначатися додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством.

– За контрактом порядок надання працівникові відпустки та зарплати може визначатися на розсуд керівника, тоді як трудовий договір передбачає централізоване регулювання відпустки (за встановленим графіком).

– У контракті, на відміну від трудового договору, можуть застерігатися наслідки (додаткові гарантії та компенсації моральної та матеріальної шкоди) дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин.

Згідно з Примірним договором, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 27.09.2011р. №1121ДОГОВІР
про направлення на навчання студентів, стажування аспірантів

та наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана», в особі ректора Павленка А.Ф., що діє на підставі Статуту навчального закладу, далі - Університет, з однієї сторони, і

__________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи)

__________________________________________________________________
далі – Студент (Аспірант/Працівник), з іншої сторони , далі – сторони, відповідно до «Положення про навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном», затвердженого Постановою КМ України від 13.04.2011р. №411, уклали цей Договір про таке.


5829150470790687.html
5829260490795928.html
    PR.RU™